شورای بررسی موارد خاص(کمیسیون)


 شورای بررسی موارد خاص دانشگاه(کمیسیون)  بالاترين مقام تصميم گيرنده درمسائل آموزشی محسوب می گردد  ومسوولیت رسيدگي به مشكلات آموزشي  خاص دانشجويان ومتقاضیان در تمام مقاطع تحصيلي را برعهده دارد.
مهمترین وظایف این شورا: بررسی درخواستهای انتقال، تغییر رشته، اعاده به تحصيل، تمديد سنوات، مسائل مربوط به شهريه ومالی ، مرخصي تحصيلي  و... می باشد.

بخش شوراهای اداره پذیرش وثبت نام مدیریت آموزشی مسوولیت بررسی درخواستها وپرونده ها، تهیه گزارش تخصصی وانجام اقدامات لازم برای طرح درخواستهای دانشجویان در شورا واعلام نظرات شورا به مراجعان را دارد. كارشناس مسئول مستقيم اين قسمت سركار خانم عابدزاده  با شماره تماس 38806612 مستقر در مديريت آموزشي دانشگاه به صورت حضوري و تلفني پاسخگوي سئوالات و مشكلات دانشجويان محترم و راهنمايي و مشاوره لازم به آنان مي باشند.

 


 

شوراي آموزشي و كميته منتخب تحصيلات تكميلي


شوراي آموزشي وكميته منتخب تحصيلات تكميلي  از ارکان اصلی تصميم گيری  در مسائل آموزشي دانشجويان محسوب مي گردد. اعضاي آن كه از نمايندگان اصلي دانشگاه به حساب مي آيند ، مسئوليت رسيدگي به مشكلات آموزشي كليه دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي را بر عهده دارند.
مهمترين وظايف اين حوزه : بررسی درخواستهای تغيير نمرات ، ثبت نمره ، تمديد مهلت ارائه سمينار يا پروژه ، حذف ترم پزشکی، مسائل مربوط به اصلاح کارنامه، رعایت حدود انتخاب واحد و... . مي باشد.
بخش شوراي آموزشي و كميته منتخب تحصيلات تكميلي اداره پذیرش وثبت نام مدیریت آموزشی، مسئوليت بررسي درخواست هاي دانشجويان ، تهيه گزارش تفصیلی و انجام اقدامات لازم براي طرح در شورا و اعلام نظرات شورا به مراجعان و دانشكده را دارد.

كارشناس مسئول  اين بخش سركار خانم اسمعيل نژاد با شماره تماس 38806648 مستقر در مديريت آموزشي دانشگاه به صورت حضوري و تلفني پاسخگوي سوالات و مشكلات دانشجويان محترم و همکاران گرامی دانشکده ها وراهنمايي و مشاوره لازم به آنان مي باشند.