اطلاعيه نحوه درخواستهاي آموزشي

 

به استحضار می رساند:
به منظورافزایش سرعت وسهولت انجام کارها، شفاف سازی و فراهم شدن شرایط پیگیری فرایندها توسط دانشجو، امکان ارسال درخواست های آموزشی از پورتال دانشجویی فراهم شده است ودانشجویان گرامی باید موارد درخواستی خود را ازتاریخ 94/4/6 ازطریق پورتال دانشجویی؛ منوی آموزشی؛ لینک درخواست های آموزشی،  مشخص وپیگیری نمایند.
لازم به توضیح است که ازاین پس هیچ گونه درخواست  اتوماسیونی ودستی برای فرم های تعریف شده در پورتال دانشجویی در مدیریت آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرارنخواهدگرفت. ضمنا مطابق مصوبه هیات امنای مورخ 93/11/19 دانشگاه های استان خراسان رضوی برخی ازدرخواستهای آموزشی نیازمند پرداخت مبالغی می باشدکه در لیست مشخص شده است ودانشجویان بایستی قبل ازارسال درخواست، ازطریق پورتال دانشجویی مبالغ مذکورراپرداخت نمایند.

درخواستهای موجود درپورتال دانشجویی به شرح زیرقابل مشاهده است و سایردرخواستها نیز بزودی به لیست اضافه خواهدشد.

icon-9دریافت فایل