معرفی اجمالی سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد

 

سایت دانش آموخته گان دانشگاه فردوسی مشهد در دی ماه 1388 با هدف تحکیم روابط دوستانه دانشگاهی ، تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی ، ارتقاء سطح آگاهی تخصصی و ارایه برخی خدمات از جمله مشاهده کارنامه تحصیلی ، درج رزومه ، جستجوی استاد ، جستجوی همکلاسی ، جستجوی دانش آموخته ، درج فرصت شغلی ، پروفایل و ... به دانش آموختگان دانشگاه ایجاد و راه اندازی شده است . ماهیت و جذابیت این سایت باعث شده تعداد قابل توجهی از دانش آموخته گان دانشگاه عضو این سایت شوند . متقاضیان استفاده از این سایت میتوانند به آدرسhttp://alumni.um.ac.ir مراجعه نمایند و از امکانات آن بهره مند شوند .