قابل توجه دانشجویان متقاضی کارت دانشجویی المثنی

 

دانشجویان گرامی می بایست جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی از طریق پرتال دانشجویی (درخواستهای آموزشی) اقدام نمایند.

*** جهت دریافت کارت دانشجویی فقط در روزهای زوج هفته ساعت 12 الی 14:15 به مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.