قابل توجه دانشجویان متقاضی تعویض کارت دانشجویی


دانشجویان گرامی می بایست جهت درخواست تعویض کارت دانشجویی از طریق پرتال دانشجویی (درخواستهای آموزشی) اقدام نمایند.

 

*** جهت دریافت کارت دانشجویی فقط در روزهای زوج هفته ساعت 12 الی 14:15 به مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.