به اطلاع پذيرفته شدگان محترم مقطع كارشناسي و دكتري عمومي مي رساند، ثبت نام الكترونيك تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ ​1399/8/18 تمديد شده است.

 

 اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگا ن دوره کارشناسی و دکتری عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1399

 

 icon-9دریافت فایل

 

 

  

icon-9راهنمای تصویری استفاده از سامانه های آموزش الکترونیکی(کلیک کنید)

 

  

کارشناسی و دکتری حرفه ای


بخش کارشناسی و دکتری حرفه ای ادراه پذیرش وثبت نام این مدیریت مسوولیت انجام  امورآموزشی دانشجویان اعم از: ثبت نام، امور مهمان؛ انتقال؛ تغییررشته، مشاوره وراهنمایی و... را که به تفکیک وتفصیل در بخش فرایندها قابل مشاهده می باشد برعهده دارند.

   شماره اتاق        نام ونام خانوادگی کارشناس     دانشکده های مربوط        شماره تلفن  
10 فضیلت کامل مقدم  کشاورزی – منابع طبیعی – علوم اداری – علوم ورزشی – الهیات  38806618
 10 اعظم ایمانی  دامپزشکی– علوم پایه –  ادبیات – علوم تربیتی  38806623
 10  مرضیه  عابد زاده  علوم ریاضی – مهندسی – معماری  38806621