اطلاعیه شماره 2 در خصوص صدور کارت دانشجویی(جدید)

 

 

        به اطلاع می رساند دانشجویان محترم می بایست جهت انجام کلیه امور مربوط به صدور کارت دانشجویی  فقط در روزهای زوج هفته ساعت 12 الی 14:15 به مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

 *** دانشجویان گرامی می بایست جهت درخواست تعویض کارت دانشجویی و کارت دانشجویی المثنی از طریق پرتال دانشجویی (درخواستهای آموزشی) اقدام نمایند و از همان طریق پیگیر وضعیت صدور کارت دانشجویی خود باشند و در روزهای زوج هفته و ساعت 12 الی 14:15 به مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.