قابل توجه پذیرفته  شدگان محترم دوره   کارشناسی  و دکتری عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 98-99  بر اساس سهمیه تسهیلات  انتقال فرزندان اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها

ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرش شما در دانشگاه فردوسی مشهد، به استحضار می رساند جهت ثبت نام الکترونیک حداقل یک روز کاری بعد از تاریخ اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور در پیامک  ارسالی به متقاضی، مطابق  اطلاعيه ثبت نام كارشناسي و دكتري عمومي دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398  مندرج در وبگاه  مدیریت آموزشی دانشگاه به نشانی http://reg.um.ac.ir  سربرگ پذیرفته شدگان سال 1398 نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
                                                       
                                                                                                                                                          مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد