قابل توجه پذیرفته  شدگان محترمی که  به عنوان اشتباه انتخاب رشته و با اعلام پیامکی سازمان سنجش آموزش کشور، جهت ثبت نام به دانشگاه فردوسی معرفی شده اند

 

ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرش شما در دانشگاه فردوسی مشهد، به استحضار می رساند جهت ثبت نام الکترونیک حداقل یک روز کاری بعد از تاریخ اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور در پیامک  ارسالی به متقاضی، مطابق  اطلاعيه ثبت نام مربوط به مقطع خود که در وبگاه  مدیریت آموزشی دانشگاه به نشانی http://reg.um.ac.ir  درج می باشد و از مسیر سربرگ پذیرفته شدگان سال 1398 نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
                                                       
                                                                                                                                                                                          مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد