قابل توجه پذیرفته  شدگان محترم دوره  کارشناسی  و دکتری عمومی دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصیلی 1399-1400   سهمیه تسهیلات  انتقال فرزندان اعضای محترم هیات علمی و اشتباه انتخاب رشته که با اعلام پیامکی سازمان سنجش آموزش کشور، جهت ثبت نام به دانشگاه فردوسی معرفی می شوند

ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرش شما در دانشگاه فردوسی مشهد، به استحضار می رساند جهت ثبت نام الکترونیک حداقل دو روز کاری بعد از تاریخ اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور در پیامک ارسالی به متقاضی، مطابق اطلاعيه ثبت نام كارشناسي و دكتري عمومي دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1399  مندرج در همین وبگاه سربرگ پذیرفته شدگان سال 1399 نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

                                                       
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد