برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از همکاران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

جلسه تقدیر و تشکر از همکاران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ 1399/12/13 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر محترم آموزشی دانشگاه و دیگر مدیران این حوزه برگزار شد و  از تلاش ها و زحمات همکاران حوزه معاونت آموزشی تقدیر به عمل آمد. در ابتدای مراسم دکتر ایزدیار-مدیر آموزشی دانشگاه- ضمن عرض خوشامد به همکاران حاضر در جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای به دست آمده در مدیریت آموزشی دانشگاه پرداخت و از زحمات و کارهای انجام شده توسط کارکنان این مدیریت تشکر نمود. سپس آقای دکتر پیش قدم –معاون محترم آموزشی دانشگاه ضمن تبریک پیشاپیش سال نو به این عزیزان از زحماتشان تقدیر به عمل آوردند. در ادامه این جلسه همکاران محترم هر کدام جدا گانه نکاتی را در مورد خدمات حوزه آموزش و تلاشهای انجام شده بیان نمودند. این مراسم با اهدای لوح تقدیر از همکاران پایان یافت.

 

1

2

333

3

33

4