قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان گرامی:


به دلیل برگزاری جلسه، ]چهارشنبه 17 شهریور ماه از ساعت 12:30 تا پایان وقت اداری پاسخگویی تلفنی و حضوری امکان‌پذیر نخواهد بود.
              

                                                                          مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد