اطلاعيه فرم صلاحيت عمومي پذيرفته شدگان استعداد درخشان


دانشجوی گرامي، مطالب ذيل را دقيقاً مطالعه فرماييد.

مواردي كه قبل از وارد كردن اطلاعات، بايستي رعايت شود :
ا- داوطلبان بايستي در تكميل اطلاعات محل تحصيل، نكات ذيل را دقيقاً رعايت نمايند:
   -عنوان محل تحصيل را به صورت دقيق تكميل نموده و فقط به ذكر نام دانشگاه يا مؤسسه اكتفا ننمايند.
   -آدرس محل تحصيل را به صورت كامل و دقيق تكميل نمايند.
به عنوان مثال در خصوص آدرس دانشگاه فردوسی مشهد :
مشهد – میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد
2- داوطلبان بايستي صداقت را در تكميل فرم رعايت نمايند، تكميل اطلاعات به صورت ناقص منجر به " تأخير” در اعلام نتيجه و ارسال اطلاعات نادرست، غلط و خلاف واقعيت، ممكن است منجر به " ابطال نتيجه" شود.
** ( بسيار مهم) نحوه ارسال مدارك :
تمام مدارك (فرم صلاحيت عمومي + مدارك مورد نياز) بايستي توسط دانشجو به صورت كاملاً دقيق تكميل و به دانشگاه مربوطه تحويل داده شود تا دانشگاه مدارك دريافتي را به همراه نامه رسمي جهت بررسي صلاحيت عمومي به دبيرخانه هيأت مركزي گزينش دانشجو ارسال نمايد.
تذكر بسيار مهم:
دبيرخانه هيأت مركزي گزينش دانشجو به فرم مشخصاتي كه بدون نامه رسمي دانشگاه و توسط دانشجو ارسال شود، به هيچ عنوان ترتيب اثر نخواهد داد.

* مدارك مورد نياز :
الف) برگ مشخصات بررسی صلاحيت عمومي {نسخه اصلي «همراه با الصاق عكس رنگي». (دانشجویان ارشد یک نسخه، دانشجویان دکتری دو نسخه اصلی)}.
ب) واريز مبلغ : 880.000 ريال ( سال 1400). اطلاعات پرداخت به شرح ذيل است:
شماره كارت: 2282-2998-9570-6367
شماره حساب : 4001021101007489
شماره شبا: IR770100004001021101007489
شناسه پرداخت: 294021174113560001135607480010
(ارائه اصل و کپی فيش پرداختي يا كپي رسيد دريافتي از دستگاه خودپرداز الزامي است)
*پرداخت مبلغ فوق براي كليه مقاطع الزامي است*
ج) كپي : ۱) صفحه اول شناسنامه،  ۲) كارت ملي،  ۳) در صورت اشتغال، ارسال كپي حكم كارگزيني،  ۴) صفحه اول گذرنامه (ويژه اتباع خارجي). (تذکر: دانشجویان مقطع دکتری، دو نسخه از هر کدام مورد نیاز است).
* آدرس جهت ارسال مدارك :
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- جنب دانشکده علوم اداری و اقتصادی- مدیریت آموزشی دانشگاه
کد پستی: 48974-91779

تذكر مهم : از ارسال هرگونه مدارك ديگر به غير از مدارك ذكر شده جداً خودداري فرمائيد. در صورت ارسال، هيچ گونه مدركي عودت داده نمي شود.
در صورت داشتن هرگونه سؤال به سيستم ارسال درخواست الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني زير مراجعه فرمائيد :

https://request.sanjesh.org/noetrequest/login

icon-9دریافت فرم