بنابر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، به دلیل بروزرسانی سامانه های اطلاعاتی دانشجویان و دانش آموختگان محترم، مدیریت آموزشی دانشگاه در روز شنبه 28 اسفند 1400 پذیرای مراجعین گرامی نمی باشد.

خواهشمند است از مراجعه حضوری در این روز خودداری فرمایید.