بسمه تعالی

مراحل خروج از کشور دانشجویان پسر

1-    ثبت درخواست اشتغال به تحصیل خروج از کشور توسط دانشجو از طریق پورتال دانشجویی و سپس پیگیری تایید درخواست توسط آموزش دانشکده
2-    ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی: sakha.epolice.ir
( برای ورود  به درگاه ناجا، نام کاربری شما کد ملی و کد سخا، گذر واژه می باشد.کد سخا را می توانید از دفاتر پلیس+10 با ارائه کارت ملی دریافت نمایید)

پس از ورود و ثبت درخواست و پرداخت هزینه عملیات، درخواست شما جهت بررسی به دانشگاه ارجاع می گردد.

پس از تایید دانشگاه که از یک ساعت تا دو روز کاری طول می کشد (به علت عدم برقراری ارتباط با سرور ناجا)، درگاه پرداخت الکترونیکی برای گذاشتن وثیقه فعال می شود. برای خروج  باید در بانک سپه و یا قوامین بنام خود حساب داشته باشید.
یک روز پس از گذاشتن وثیقه، جهت صدور پاسپورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه نمایید. افرادی که دارای پاسپورت معتبر می باشند، پس از گذاشتن وثیقه، نیاز به مراجعه به پلیس+10 ندارند و می توانند در تاریخی که ثبت نموده اند، برای خروج اقدام نمایند.

توجه: درخواست خروج باید در ترم جاری که دانشجو انتخاب واحد نموده است، باشد و دانشجو همچنین بدهی مالی نداشته باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مدیریت آموزشی دانشگاه