شوراي آموزشي وكميته منتخب تحصيلات تكميلي از ارکان اصلی تصميم گيری در مسائل آموزشي دانشجويان محسوب مي‌گردد. اعضاي آن كه از نمايندگان اصلي دانشگاه به حساب مي‌آيند ، مسئوليت رسيدگي به مشكلات آموزشي كليه دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي را بر عهده دارند.
مهم ترين وظايف اين حوزه : بررسی درخواست های تغيير نمرات ، ثبت نمره ، تمديد مهلت ارائه سمينار يا پروژه ، حذف ترم پزشکی، مسائل مربوط به اصلاح کارنامه، رعایت حدود انتخاب واحد و انتخاب درس در شرایط خاص، اخذ درس یا دروس جهت ترمیم معدل ، اخذ دروس ارائه نشده برای دانشجویان ترم آخر به صورت معرفی به استاد یا ارائه افتخاری، حذف تکدرس و ... .    مي باشد.
بخش شوراي آموزشي و كميته منتخب تحصيلات تكميلي اداره پذیرش وثبت نام ساختمان آموزش، مسئوليت بررسي درخواست هاي دانشجويان ، تهيه گزارش تفصیلی و انجام اقدامات لازم براي طرح در شورا و اعلام نظرات شورا به مراجعان و دانشكده را دارد.

كارشناس مسئول  اين بخش سركار خانم اسمعيل نژاد با شماره تماس 38806648 مستقر در ساختمان آموزش دانشگاه (اتاق 102) به صورت حضوري و تلفني پاسخگوي سوالات و مشكلات دانشجويان محترم و همکاران گرامی دانشکده ها و راهنمايي و مشاوره لازم به آنان مي باشند.

دانشجویان برای ثبت درخواست خود می‌توانند از طریق پرتال دانشجویی خود و منوی آموزشی و از مسیر درخواست های آموزشی ،درخواست اشکال آموزشی را انتخاب و در قسمت توضیحات، شرح کامل مشکل خود را مطرح نمایند و مدارک و مستندات را نیز ضمیمه نمایند .در نظر داشته باشید بررسی درخواست‌های کمیته منتخب با پرداخت هزینه می باشد که مبلغ مربوطه در آن درخواست مشخص می باشد . این مبلغ را بایستی از طریق منوی مالی و زیر منوی پرداخت الکترونیک و سپس انتخاب گزینه‌ی هزینه انجام خدمات آموزشی پرداخت نمایید .

پس از پرداخت هزینه و ثبت درخواست،دانشجو می تواند از طریق گزینه گردش کار درخواست خود را پیگیری نماید.

 

کارشناسان مربوطه

  • خانم اسمعیل نژاد - تلفن: 05138806648