• .
    .

 

دانشجو گرامی قبل از هرگونه اقدامی جهت ثبت درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه یا رساله خود، در ابتدا مطالب ذکر شده ذیل را، تا انتها مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه، اقدام نمائید تا با مشکل مواجه نگردید.

الف : مراحل قبل از درخواست مجوز دفاع

  • انجام دفاعیه از پایان نامه تا زمان و تاریخ اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه (در ترم اول تا 30 بهمن ماه و در ترم دوم تا 30شهریور ماه) امکان پذیر است و پس از تاریخ های ذکر شده، اجازه دفاعیه صادر نخواهد شد لذا دانشجو می‌بایست برای ترم جدید پایان نامه یا رساله را انتخاب و مراحل صدور مجوز دفاع را برای ترم آتی پیگیری کند.
  • کلیه اساتید محترم راهنما و دانشجویان گرامی، جهت بررسی و پایش امکان دفاع از پایان نامه، می‌بایست درخواست صدور مجوز دفاعیه خود را، الزاما 10 روز قبل از تاریخ برگزاری دفاع ارسال نمایند، تا در صورت وجود هر گونه مشکلی فرصت تصحیح و رفع مشکلات توسط دانشجو و یا استاد راهنما وجود داشته باشد.
  • در صورتی که معدل کل دانشجو تا قبل از تاریخ دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد، به کمتر از 14 و برای دانشجویان دکتری به کمتر از 16 رسیده باشد و یا دانشجو کلیه واحدهای درسی خودرا نگذرانیده باشد، اجازه دفاع از پایان نامه را نخواهد داشت، لذا دانشجو موظف به اتمام کلیه واحدهای درسی خود تا قبل از دفاع میباشد، در صورت داشتن کسر نمره معدل کل (معدل زیر 14 یا 16) دانشجو موظف به گذراندن دروس جبرانی در یک نیمسال تحصیلی، و افزایش معدل کل خود می‌باشد و بعد از آن، اجازه دفاع از پایان نامه را خواهد داشت.
  • در هنگام بررسی درخواست صدور مجوز دفاعیه توسط دانشجو، وضعیت آموزشی دانشجو توسط حوزه تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه دانشجو در هر ترمی انتخاب واحد پایان نامه را انجام نداده باشد، ملزم به انجام انتخاب واحد ویژه (انتخاب واحد خارج از بازه) واحد درسی پایان نامه، برای ترم هایی خواهد بود که در سامانه انتخاب واحد ننموده است.
  • براساس قوانین دانشگاهی بعد از ارائه مدارک تحصیلی دوره قبلی توسط دانشجو به دانشگاه، دانشگاه اقدام به استعلام از دانشگاه مقطع قبل به عنوان (تاییدیه تحصیلی) می‌کند. حتما چند ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع از وصول این تاییدیه توسط دانشگاه اطمینان حاصل کنید.
  • دانشجو به خصوص دانشجویان دوره دکترای تخصصی می‌بایست کلیه مدارک و مستندات مربوط به پذیرش و چاپ مقاله، نمره زبان خود را، قبل از جلسه دفاع تحویل اداره آموزش دانشکده و مدیریت آموزشی دانشگاه جهت ثبت در سیستم آموزشی داده و نسخه ای از آن را نیز جهت ارائه در روز برگزاری دفاعیه برای داوران ونماینده تحصیلات تکمیلی حاضر در جلسه دفاعیه، آماده نماید.
  • برابر مصوبه دانشگاه و بنا به دستور معاونت محترم آموزشی و پژوهشی و مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجو ملزمبه پرداخت کامل بدهی شهریه خود، تا قبل از صدور مجوز دفاع از پایان نامه می‌باشد. در این خصوص دانشجو می بایست از پرتال خودو از منوی مالی نسبت به مشاهده و پرداخت کامل شهریه و بدهی مالی خود، و تا قبل از ثبت درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه اقدام نماید.
  • دانشجو در صورت درخواست برگزاری جلسه دفاعیه به صورت حضوری، پس از هماهنگی با استاد راهنمای خود، حتما می‌بایست اتاق جلسات را جهت برگزاری جلسه دفاعیه، با هماهنگی امور کلاس های دانشکده، رزرو نموده و دیتا پروژکتور و سیستم رایانه را بررسی نماید.

ب : مراحل درخواست سیستمی مجوز دفاع توسط دانشجو

1- تحویل نسخه نهایی پایان نامه یا رساله توسط دانشجو به استاد راهنما و دریافت مجوز کتبی از ایشان جهت برگزاری جلسه دفاع و ارائه آن به دفتر مدیر گروه آموزشی یا اداره آموزش دانشکده

۲-   ایجاد درخواست مجوز دفاع در سیستم پویا که شامل مراحل ذیل می باشد

توجه بسیار مهم

دانشجویان محترم باید توجه داشته باشند که تمامی مراحل فوق کامل توسط مسئول یا نماینده ایشان تایید شود و مراحل فرایند تا آخرین مرحله مورد تایید قرار گرفته باشد. چنانچه هر یک از مراحل فرایند درخواست مجوز دفاع توسط یکی از مسئولین (رد شده باشد یا تایید نشده است) حتما با ایشان تماس گرفته و فرایند را تا رفع مشکل پیگیری کنید.

فرایند مجوز دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد :

mojavezarshad

فرایند مجوز دفاع برای دانشجویان دکتری: 

mojavezdoktora

            تذکر 1: در صورت عدم تایید هر یک از این مراحل، درخواست شما لغو خواهد شد.

mojavezdefa

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور1401