شرایط پذیرش

شرایط عمومی

 • نداشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن گذرنامه معتبر با بیش از یک سال اعتبار
 • نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل

شرایط اختصاصی:

الف: شرایط علمی

1-کارشناسی:

 • دارا بودن مدرک دیپلم معتبر
 • مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از مدارس کشور متبوع متقاضی باید پس از تایید مراجع ذی صلاح آن کشور مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد
 • داشتن حداقل معدل کارشناسی 65 و یا معادل آن در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

2-کارشناسی ارشد:

 • دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر
 • مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از دانشگاه‌های کشور متبوع متقاضی باید پس از تایید مراجع ذی صلاح آن کشور مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد
 • داشتن حداقل معدل کارشناسی 65 و یا معادل آن در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

3-دکتری تخصصی (آموزشی-پژوهشی)

 • دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر
 • مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از دانشگاه‌های کشور متبوع متقاضی باید پس از تایید مراجع ذی صلاح آن کشور مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد
 • داشتن حداقل معدل کارشناسی ارشد 65 و یا معادل آن در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

4-دکتری تخصصی (پژوهش محور)

 • دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر
 • مدارک تحصیلی و ریز نمرات صادره از دانشگاه‌های کشور متبوع متقاضی باید پس از تایید مراجع ذی صلاح آن کشور مورد تایید سفارت یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد
 • داشتن حداقل معدل کارشناسی ارشد 65 و یا معادل آن در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

توجه: برای اطلاع از شرایط اختصاصی مقطع دکتری به شیوه پژوهش محور لطفا آخرین شیوه نامه دکتری پژوهش محور بین الملل قرار گرفته در سایت مدیریت آموزشی را مطالعه فرمایید.

ب: شرایط سنی:

 • حداکثر 30 سال برای دارندگان دیپلم برای تحصیل در مقطع کارشناسی
 • حداکثر 40 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد
 • حداکثر 50 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد برای تحصیل در دوره دکترا

زمانبندی پذیرش

زمانبندی بررسی تقاضا و اعلام نتیجه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

زمان اقدام

مراحل کار

نیمسال دوم تحصیلی

نیمسال اول تحصیلی

از 1 الی 30 آبان ماه

از 1 اردیبهشت ماه الی 31 خردادماه

ثبت درخواست تحصیل متقاضیان در سامانه

آذرماه

تیرماه

بررسی و اعلام نتیجه به داوطلب

براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها

براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها

شروع کلاس ها

شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی

دوره آموزش زبان فارسی

 • پذیرفته شدگانی که آشنایان کافی با زبان فارسی ندارند، قبل از شروع رسمی دوره تحصیلی ملزم به شرکت در دوره آموزش زبان فارسی در یکی از مراکز مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و گواهی قبولی در آزمون پایان دوره آن مراکز و یا آزمون سامفا می‌باشند.
 • هزینه دوره شش ماهه آموزش زبان فارسی 450 یورو و دوره سه ماهه آن برای رشته های زبان و ادبیات عربی، علوم قرآن و حدیث، زبان انگلیسی و مطالعات اسلامی به زبان خارجه 225 یورو می باشد.

مراحل ورود

 • پس از اعلام نتیجه نهایی پذیرفته‌شدگان و صدور پذیرش تحصیلی در صورت وصول تاییدیه کد صلاحیت تحصیل، امور کنسولی دانشگاه نسبت به صدور روادید تحصیلی آنان اقدام خواهد نمود.

ثبت درخواست تحصیل

https://fum-admission.ir/login