• .
    .

 

گروه های آموزشی برای سنجش دانشجویان مقطع دکتری خود بعد از گذراندن دروس آموزشی طبق سرفصل های آموزشی مصوب، آزمونی با عنوان ((آزمون جامع دکتری)) برگزار می‌کنند. دانشجویان مشغول به تحصیل پس از گذراندن و قبولی تمامی دروس آموزشی خود مطابق سرفصل آموزشی چه واحد های نظری و یا عملی می‌بایست وارد دوره دکتری پژوهشی شوند که لازمه این ورود قبولی در آزمون جامع دکتری می باشد.

چگونگی برگزاری آزمون جامع

لازم به ذکر است آزمون جامع دکتری دارای دو مرحله کتبی و شفاهی بوده و داوطلبان این آزمون می‌بایست در ابتدا در آزمون کتبی دروس تخصصی مربوط به رشته خود که توسط اساتید همان دانشگاه محل تحصیل طرح می‌شود، نیز شرکت نمایند و پس از کسب حد نصاب نمره لازم می‌توانند وارد مرحله بعد یعنی مصاحبه شفاهی شوند.

تاریخ برگزاری آزمون جامع

تاریخ آزمون جامع توسط مدیریت آموزشی دانشگاه در هر نیمسال یک بار برگزار خواهد شد که در دانشگاه فردوسی مشهد برای نیمسال اول بازه زمانی آبان ماه تا آذرماه و در نیمسال دوم سال تحصیلی بازه زمانی اردیبهشت ماه تا خرداد ماه می باشد.

مهم ترین نکات:

دانشجویان در صورتی که دوبار نتوانند در آزمون جامع پذیرفته شوند، پس از اعلام اداره آموزش دانشکده براساس آیین نامه آموزشی دانشگاه مشروط منجر به اخراج خواهند شد.

مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی باعث نمی‌شود که دانشجو از آزمون جامع معاف شود و آن نیمسال در دو سهمیه دانشجو برای شرکت در آزمون جامع محاسبه می‌شود.

دانشجویان مقطع‌ دکتري، در صورتی‌ می‌‌توانند درخواست‌ آزمون جامع‌ ثبت‌ نمایند که:‌

- کلیه‌ دروس برنامه‌ درسی‌ خود را با موفقیت‌ گذرانده و نمرات آنها در سیستم‌ ‌ پویا (دانشجویی) ثبت شده باشد.

-معدل کل‌ آنها از ١٦ به‌ بالا باشد.

-دانشجویان ورودی 1402 به بعد، حداقل‌ نمره زبان را اخذ و در سیستم‌ سدف توسط‌ کارشناس مدیریت آموزشی ثبت شده باشد.

- در بازه انتخاب واحد (ترم اول مهرماه یا ترم دوم بهمن ماه)، درس آزمون جامع‌ انتخاب و در سیستم پویا ثبت شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: آبان 1402