دانشجویان متقاضی می‌توانند از طریق زیر درخواست خود را اعلام نمایند.

 taediye

نکته: آن دسته از دانش ­آموختگانی که مدرک آنها دارای کد صحت می‌باشد میتوانند از طریق سامانه استعلام تاییدیه تحصیلی به نشانی http://portal.saorg.ir/inquiry/ اقدام نمایند.

ارسال غیر حضوری به نشانی مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت آموزشی با کد پستی 9177948974 صورت گیرد.

ادامه تحصیل:

دانشگاه دولتی و غیر انتفاعی و پیام نور:

با توجه به شرایط پرونده تاییدیه تحصیلی به همراه ریزنمرات به صورت محرمانه به دانشگاه درخواست کننده ارسال می‌شود.

دانشگاه آزاد:

در صورتی که دانش آموخته دانشنامه دریافت کرده باشد، تاییدیه تحصیلی به همراه ریزنمرات به صورت محرمانه به دانشگاه درخواست کننده ارسال می‌شود.

در غیر این صورت باید تعهد محضری دهند و برای آموزش کل بیاورند و یا روند دانشنامه را طی نمایند.

استخدام:

در صورت نداشتن اقساط معوق، تاییدیه تحصیل به صورت محرمانه به سازمان درخواست کننده ارسال می‌شود.

در صورت خواستار ریزنمرات دانش­آموخته باید دانشنامه دریافت کرده باشد.

از آنجاییکه ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات می‌بایستی حتما به صورت محرمانه و پستی انجام شود و با عنایت به مشکلاتی که در پیگیری مکاتبات مربوط به پست عادی به وجود می‌آید؛ در صورتی که دانش‌آموخته متقاضی ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات با پست پیشتاز باشد، می‌تواند در قبال پرداخت وجه نسبت به ارسال به صورت پست پیشتاز اقدام نماید.

کارشناسان مربوطه

  • خانم قربانی (دانشکده هنر نیشابور، پردیس دانشگاهی و کشاورزی شیروان) - تلفن: 05138806632
  • خانم غلامی (دانشکده مهندسی، علوم ریاضی، دامپزشکی و آموزش مجازی) - تلفن: 05138806638
  • آقای موسوی (دانشکده الهیات، کشاورزی، علوم ورزشی، منابع طبیعی و ادبیات) - تلفن: 05138806655
  • خانم عراده چی (دانشکده علوم، علوم اداری، حقوق و معماری) - تلفن: 05138806626

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401