شهریه تحصیلی دانشجویان بین­ المللی غیربورسیه

دانشگاه فردوسی مشهد

سال تحصیلی1403- 1402

مقطع تحصیلی

گروه آموزشی

میزان شهریه هر نیم‌سال (یورو )

توضیحات

کارشناسی

علوم انسانی

600 تا 1100 

با توجه به میزان تقاضای تحصیل برای هر رشته و گروه آموزشی

سایر گروه ها

1000 تا 1500

کارشناسی ارشد و دکتری

علوم انسانی

900 تا 1400

سایر گروه ها

1300 تا 1800

تبصره ۱: تخفیف 70% شهریه تحصیلی ثابت و متغیر به دانشجویان غیر فارسی زبان رشته زبان و ادبیات فارسی.

تبصره 2: تخفیف 70% شهریه ثابت و متغیر به دانشجویان تبعه کشور افغانستان.

تبصره 3: تخفیف حداقل 20% و حداکثر40% شهریه ثابت و متغیر دانشجویان برتر (رتبه اول تا سوم در مقطع کارشناسی).

تبصره 4: دانشجویان غیرایرانی "مقیم ایران" می‌توانند مطابق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره 307862 /2 مورخ 17/10/1401 از تسهیلات این آیین نامه بهره‌مند شوند و بصورت روزانه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تحصیل کنند.

تبصره 5: تخفیف 20% شهریه ثابت هر دانشجو که یک عضو خانواده وی (شامل: برادر و خواهر زن و شوهر - والدين - فرزندان دانشجو) همزمان در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشد.

تبصره 6: تخفیف 30 % شهریه ثابت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که دو مقطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) خود را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده باشند.

تبصره 7: تخفیف 10% شهریه ثابت دانشجویانی که یک مقطع تحصیلی قبلی خود را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده باشند.

تبصره 8: در صورت انصراف دانشجو، وی موظف است شهریه ثابت دو نیم‌سال تحصیلی را به دانشگاه پرداخت نماید.