• .
    .

 

دانش ­آموختگان تا یک سال پس از فارغ التحصیلی می‌توانند با این نامه به سربازی بروند و یا ادامه تحصیل دهند.

صدور مدرک:


دانشجویان فرایندی (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

 ebtal1

 

کارشناسان مربوطه

  • خانم قربانی (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، هنر نیشابور، پردیس دانشگاهی و کشاورزی شیروان) - تلفن: 05138806632
  • خانم غلامی (دانشکده مهندسی، علوم ریاضی، دامپزشکی و آموزش مجازی) - تلفن: 05138806638
  • خانم عراده چی (دانشکده حقوق، علوم پایه، علوم اداری و معماری) - تلفن: 05138806626
  • خانم بهروزفر (دانشکده الهیات، علوم ورزشی، منابع طبیعی، کشاورزی و ادبیات) - تلفن: 05138806655

 

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401