دانش ­آموختگان تا یک سال پس از فارغ التحصیلی می‌توانند با این نامه به سربازی بروند و یا ادامه تحصیل دهند.

صدور مدرک:


کارشناسی (فرایندی)

 ebtal1


تحصیلات تکمیلی

ebtal2

کارشناسان مربوطه

  • خانم قربانی (دانشکده هنر نیشابور، پردیس دانشگاهی و کشاورزی شیروان) - تلفن: 05138806632
  • خانم غلامی (دانشکده مهندسی، دامپزشکی و آموزش مجازی) - تلفن: 05138806638
  • خانم (دانشکده علوم ریاضی، کشاورزی، حقوق، علوم ورزشی، علوم اداری و معماری) - تلفن: 051388066۵۷
  • آقای موسوی (دانشکده الهیات، منابع طبیعی، علوم پایه و ادبیات) - تلفن: 05138806655
  • خانم مرادیان (دانشکده علوم تربیتی) - تلفن: 05138806626

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401