این گواهی به دانش ‌آموختگانی که فاقد شرایط دریافت دانشنامه هستند تعلق می‌گیرد.

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت:

 • وصول مدارك فارغ التحصیلی از دانشکده و پرونده دانشجویی از اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه توسط اداره فارغ التحصیلان
 • تسویه حساب با دانشکده براي کلیه دانش آموختگان الزامی است. تسویه حساب حسابداري نوبت دوم دانشگاه (دانش آموختگان نوبت دوم و مرکز آموزشهاي الکترونیکی) و یا حسابداري پردیس بین الملل (دانش آموختگان پردیس بین الملل)
 • مشخص بودن وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان (میزان بدهی و یا عدم بدهی). دانش آموختگان قبل از سال 1376 می بایستی تسویه حساب قطعی اداره رفاه را ارائه نمایند.
 • تاییدیه تحصیلی مقطع قبل
 • مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه بایکی از مدارک زیر با توجه به وضعیت موجود
 • سربازی: فتوکپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت، فتوکپی برابر با اصل شده کارت معافیت دائم از خدمت، اصل یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به خدمت سربازي از یگان مربوطه (برگه سبز یا اعزام به خدمت)
 • ادامه تحصیل: اصل یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به تحصیل (دارای شماره کلاسه نظام وظیفه جدید) از دانشگاه جدید
 • نامه اتمام طرح یا معافیت از طرح جهت دانش آموختگان رشته هاي دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

نکته: جهت دانش آموختگان متعهد خدمت و یا مامور به تحصیل سازمان آموزش و پرورش گواهینامه موقت صادر نخواهد شد و براي این دسته از دانش آموختگان تاییدیه تحصیلی صادر و به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.

صدور مدرک:


کارشناسی (فرایندی)

 gavahiname1


تحصیلات تکمیلی

 gavahiname2 1

تذکر ۱: گواهینامه موقت برای دانش آموختگان روزانه صادر می‌شود؛ و دانش آموختگانی شبانه‌ای که مقطع یا مقاطع قبلی ایشان روزانه بوده‌اند.

تذکر ۲: برای آن دسته از دانش آموختگان آقا که دارای کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت، نامه اعزام به خدمت و گواهی اشتغال از مقطع بالاتر) نیستند؛ نامه نظام وظیفه صادر می‌شود.


المثنی:

 gavahiname3 1

 

ارسال پستی گواهینامه موقت:

 • درج اطلاعات دقیق پستی، تلفن تماس و شماره دانشجویی در فرم ارسال پستی گواهینامه موقت (در صورت خواستار ارسال مدارک قبلی (در صورت وجود در پرونده) حتما در کنار متن ارسال مدارک تیک بزنید.)
 • تصدیق امضا فرم بالا
 • واریز مبلغ 40 هزار تومان به حساب بانک ملت دانشگاه فردوسی (1378202983)
 • ارسال پستی (فرم، فیش واریزی و کپی برابر اصل کارت پایان خدمت برای دانش‌آموختگان آقا (در صورت نیاز)) به نشانی مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت آموزشی با کد پستی 9177948974

کارشناسان مربوطه

 • خانم قربانی (دانشکده هنر نیشابور، پردیس دانشگاهی و کشاورزی شیروان) - تلفن: 05138806632
 • خانم غلامی (دانشکده مهندسی، دامپزشکی و آموزش مجازی) - تلفن: 05138806638
 • خانم (دانشکده علوم ریاضی، کشاورزی، حقوق، علوم ورزشی، علوم اداری و معماری) - تلفن: 051388066۵۷
 • آقای موسوی (دانشکده الهیات، منابع طبیعی، علوم پایه و ادبیات) - تلفن: 05138806655
 • خانم مرادیان (دانشکده علوم تربیتی) - تلفن: 05138806626

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401