این گواهی به دانش ‌آموختگانی که فاقد شرایط دریافت دانشنامه هستند تعلق می‌گیرد.

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت:

 • وصول مدارك فارغ التحصیلی از دانشکده و پرونده دانشجویی از اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه توسط اداره فارغ التحصیلان
 • تسویه حساب با دانشکده براي کلیه دانش آموختگان الزامی است. تسویه حساب حسابداري نوبت دوم دانشگاه (دانش آموختگان نوبت دوم و مرکز آموزشهاي الکترونیکی) و یا حسابداري پردیس بین الملل (دانش آموختگان پردیس بین الملل)
 • مشخص بودن وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان (میزان بدهی و یا عدم بدهی). دانش آموختگان قبل از سال 1376 می بایستی تسویه حساب قطعی اداره رفاه را ارائه نمایند.
 • تاییدیه تحصیلی مقطع قبل
 • مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه بایکی از مدارک زیر با توجه به وضعیت موجود
 • سربازی: فتوکپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت، فتوکپی برابر با اصل شده کارت معافیت دائم از خدمت، اصل یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به خدمت سربازي از یگان مربوطه (برگه سبز یا اعزام به خدمت)
 • ادامه تحصیل: اصل یا فتوکپی برابر با اصل شده گواهی اشتغال به تحصیل (دارای شماره کلاسه نظام وظیفه جدید) از دانشگاه جدید
 • نامه اتمام طرح یا معافیت از طرح جهت دانش آموختگان رشته هاي دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

نکته: جهت دانش آموختگان متعهد خدمت و یا مامور به تحصیل سازمان آموزش و پرورش گواهینامه موقت صادر نخواهد شد و براي این دسته از دانش آموختگان تاییدیه تحصیلی صادر و به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.

صدور مدرک:


دانشجویان فرایندی (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

 gavahiname1

 

 

تذکر ۱: گواهینامه موقت برای دانش آموختگان روزانه صادر می‌شود؛ و دانش آموختگانی شبانه‌ای که مقطع یا مقاطع قبلی ایشان روزانه بوده‌اند.

تذکر ۲: برای آن دسته از دانش آموختگان آقا که دارای کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت، نامه اعزام به خدمت و گواهی اشتغال از مقطع بالاتر) نیستند؛ نامه نظام وظیفه صادر می‌شود.

 

 کارشناسان مربوطه

 • خانم قربانی (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، هنر نیشابور، پردیس دانشگاهی و کشاورزی شیروان) - تلفن: 05138806632
 • خانم غلامی (دانشکده مهندسی، علوم ریاضی، دامپزشکی و آموزش مجازی) - تلفن: 05138806638
 • خانم عراده چی (دانشکده حقوق، علوم پایه، علوم اداری و معماری) - تلفن: 05138806626
 • خانم بهروزفر (دانشکده الهیات، علوم ورزشی، منابع طبیعی، کشاورزی و ادبیات) - تلفن: 05138806655

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401