• ملاک دانش آموختگی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری چیست؟
 • در مقطع کارشناسی: گذراندن کلیه واحد‌های آموزشی دوره با میانگین حداقل 12

     در صورتی که دانشجو نتواند در بازه مجازه تحصیلی معدل خود را به 12 برساند؛ تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می‌شود تا با انتخاب مجدد حداکثر 20 واحد از دروس دوره، میانگین کل نمرات را به حداقل 12 برساند و مدرک فارغ التحصیلی را دریافت نماید. در غیر این‌صورت از تحصیل محروم می‌شود. (تعیین اولویت دورس انتخابی با گروه آموزشی مربوط می‌باشد.)

 • در مقطع کارشناسی ارشد: ملاک دانش آموختگی داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ براساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.

چناچه میانگین کل دانشجوی کارشناسی ارشد پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از ۱۴ باشد اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال « بارعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی » به وی فرصت داده می شود تا مجدداً با انتخاب حداکثر ۸ واحد از درس هایی که در آن نمره بین ۱۲ تا ۱۴ را احراز کرده است. میانگین کل دوره را به استثنای پایان نامه به ۱۴ برساند تا به وی اجازه دفاع از پایان نامه (صدور گواهی دانش آموختگی برای دانشجویان آموزش محور دوره مجازی) داده شود.

چنانچه ارزشیابی پایان نامه مردود اعلام شود، دانشجو با تایید هیئت داوران مجاز است حداکثر شش ماه بعد و در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان نامه دفاع کند.

 • در مقطع دکتری تخصصی: چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از ۱۶ باشد دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأیید گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی تا سقف ۸ واحد از دروسی را که قبلاً در آنها نمره بین ۱۴ تا ۱۶ کسب نموده است برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند و در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می شود.

چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعلام شود، دانشجو با تایید هیئت داوران مجاز است حداکثر شش ماه بعد و در مدت مجاز تحصیل صرفا یک بار دیگر در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از رساله دفاع کند.

دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

 • در طول تحصیل چند واحد باید گذرانده شود؟

دانشجو می‌بایست 140 واحد تا پایان تحصیلات مقطع کارشناسی بگذراند.

 • حداکثر چند واحد می توان بیشتر از 140 واحد گذرانید؟

تا 7 واحد مازاد بر 140 بلامانع است(در صورتی که واحدهای مازاد منجر به سنوات اضافه نشود) در صورت گذرانیدن بیش از 7 واحد مازاد دانشجو موظف است شهریه آن را پرداخت نماید.

 • مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی چه می باشد؟

دارا بودن تائیدیه پیش دانشگاهی در پرونده، وصول تطبیق واحد کارنامه از دانشکده یا گروه مربوطه، تسویه کلیه موارد ذکر شده در سیستم تسویه حساب، ارائه اصل کارت دانشجویی، کپی شناسنامه و کارت ملی، اصل تسویه بدهی و تصویر آن و 2 قطعه عکس

 • فرایند فراغت از تحصیل چگونه است؟

انجام تسویه حساب با دانشکده و فعال شدن فرایند فارغ التحصیلی در پورتال دانشگاه

ورود به صفحه فارغ‌التحصیلی در پورتال آموزشی و انجام ارزیابی لازم

اعلام وضعیت «مجاز است» برای :

کتابخانه دانشگاه

معاونت دانشجویی

دفتر دوره های آزاد (این بخش تنها برای دانشجویانی نیاز است که به هر دلیلی شهریه پرداخت نموده‌اند.)

 • تاریخ فارغ التحصیلی چگونه محاسبه می شود؟

تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشچو تایید نهایی می‌شود.

 • در صورتی که دانشنامه‌ام مفقود شده باشد، چگونه در خواست المثنی نمایم؟

انتشار سه آگهی پی در پی (هر کدام به فاصله یک ماه) در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مضمون "دانشنامه کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری متعلق به خانم/ آقا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است." و ارائه اصل سه آگهی به اداره دانش آموختگان جهت صدور دانشنامه المثنی

 • چگونه باید مدارک خود را در سامانه وزارت علوم تایید و ترجمه نمایم؟

جهت درخواست تایید مدارک در سامانه وزارت علوم تصویر دانشنامه، ریزنمرات، برگه لغو تعهد و سایر گواهیهای قابل ترجمه را در سامانه سجاد، بخش تایید مدارک بارگذاری نمایید.

پس از تایید دانشگاه و تایید سازمان امور دانشجویان، کد صحت ایجاد داده شده در سامانه سجاد را یادداشت و با این کد به دارالترجمه مراجعه نمایید.

دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست.

تایید مدارک بارگذاری شده به صورت روزانه توسط کارشناسان دانشگاه انجام می‌پذیرد.

 • مدت زمان صدور مدرک معمولا چند روز است؟
 • صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی: دو هفته پس از تایید سازما ن امور دانشجویان در سامانه سجاد
 • صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلی: یک هفته

مدت زمان ثبت فراغت از تحصیل دو هفته پس از رسیدن درخواست احراز فارغ التحصیلی به اداره دانش آموختگان می‌باشد.

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401