اطلاعيه درخصوص ايجاد تسهيلات براي متقاضیان ثبت نام کننده در آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 و بيست و هفتمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور براي تغيير حوزه امتحاني


با توجه به حضوري شدن تشکيل کلاس‌ها در دانشگاهها و موسسات آموزشی و درخواست‌های واصله از داوطلبان به این سازمان مبنی بر تغییر حوزه آزمون (از شهرستان محل اقامت به شهرستان محل تحصیل)، به منظور مساعدت  تمهيداتي انديشيده شده تا متقاضيان ثبت‌نام كننده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 که محل تحصيل آنها با محل اقامت آنان متفاوت است و حوزه امتحاني خود را با توجه به محل اقامت تعيين نموده‌اند، بتوانند در صورت تمايل نسبت به تغییر حوزه امتحاني خود به شهر محل تحصیل اقدام نمایند.

لذا این دسته از داوطلبان ضرورت دارد با در نظر داشتن نکات ذیل از تاريخ 1401/02/05 لغايت 1401/02/07 به سامانه جامع آزمون مذکور در درگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به تغيير حوزه امتحاني خود اقدام نمايند.

1- این امکان فقط برای افرادی ایجاد شده که تاریخ فارغ التحصیلی خود را در زمان ثبت‌نام از تاریخ 1400/12/01 به بعد درج کرده‌اند. به عبارتی این افراد هنوز دانشجو بوده و مجبور به مراجعه به دانشگاه محل تحصیل هستند.

2- به درخواست هايي که بعد از مهلت تعيين شده براي تغيير حوزه امتحاني به اين سازمان ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- داوطلبانی که برای تغییر شهرستان محل برگزاری آزمون اقدام می‌کنند اجازه حضور در جلسه آزمون حوزه شهرستان قبلی را نخواهند داشت