نکات مهم :

  • دانشجویان محترم توجه داشته باشید ثبت نام در دانشگاه شامل دو مرحله ثبت نام الکترونیکی و ثبت نام حضوری می باشد، که هر دو مرحله برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.
  • پس از ثبت نام الکترونیکی و تایید نهایی،  ثبت نام اولیه شما تکمیل می گردد و توسط دانشکده های مربوطه انتخاب واحد گروهی انجام خواهد شد. بعد از شروع ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشجویی فراخوان ثبت نام حضوری ( ارائه اصل مدارک ثبت نامی) اعلام خواهد شد.
  • در صورت مغایرت مدارک اسکن شده در ثبت نام الکترونیکی با مدارک تحویلی در زمان ثبت نام حضوری و تحویل مدارک، مطابق مقررات عمل خواهد شد و پرتال دانشجو مسدود خواهد شد.
  • با توجه به اینکه شروع کلاس های درسی از تاریخ 1401/06/27 می باشد مطابق برنامه درسی که در پرتال دانشجویی قرار خواهد گرفت در کلاسها شرکت نمایید. (پرتال دانشجویی شما پس از ثبت نام الکترونیکی فعال خواهد بود)
  • انتخاب واحد صرفا در نیمسال اول دانشجويان به صورت گروهي و توسط اداره آموزش دانشكده و بدون نياز به حضور دانشجو قبل از شروع کلاسها انجام خواهد شد و در نیمسال های بعد بر عهده دانشجو خواهد بود.
  • پذیرفته شدگان نوبت دوم و مجازی دقت فرمایند در صورت انصراف از تحصیل صرفاً از طریق پرتال دانشجویی تا قبل ازشروع نیمسال تحصیلی (1401/06/27) وجوه پرداختی قابل استرداد می باشد و در صورت انصراف پس از آن تاریخ، شهریه ثابت و متغییر اخذ خواهد شد.
  • تمامی دانشجویان بایستی تا 1401/06/31 از مقطع قبلی فارغ التحصیل شوند و طی مکاتباتی که دانشگاه با دانشگاه مقطع قبلی شما خواهد داشت در صورتی که تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در تاییدیه  بعد از 1401/06/31 باشد، مطابق مقررات از ادامه تحصیل آنها جلوگیری خواهد شد.
  • زمان و نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان آقا که مشمول نظام وظیفه عمومی می باشند متعاقبا در پرتال دانشجویی اطلاع رسانی خواهد شد.