به اطلاع می رساند به منظور تمهيد شرايط اياب و ذهاب دانشجويان عزيز غيربومی، كلاس های درس در روزهای 27 و 28 اسفند ماه 1401 و نيز 14 و 15 و 16 فروردين ماه 1402 به صورت مجازی برگزار می شود.