دانشجویان محترم متقاضی اعاده به تحصیل که دارای شرایط زیر می باشند فقط تا پایان فروردین ماه فرصت دارند با مراجعه به پرتال دانشجویی درخواست خود را از طریق منوی "درخواست های آموزشی، درخواست کمیسیون" ثبت کرده و در قسمت توضیحات، شرح کامل مشکل خود را مطرح نمایند و مدارک و مستندات لازم را نیز ضمیمه نمایند:

  • دانشجویان مقطع کارشناسی دارای 3 نیمسال مشروطی بشرط داشتن حداقل معدل کل 10
  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دارای 2 نیمسال مشروطی به شرط داشتن حداقل معدل کل 13 (در صورتی که تعداد واحدهای باقی مانده بدون احتساب پایان نامه کمتر از 12 واحد باشد)

تذکر: دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد روزانه در صورتی که اخراج آموزشی شده و با حکم کمیسیون مجددا به تحصیل بازگردند، ادامه تحصیل ایشان در قالب دوره های نوبت دوم خواهد بود و ملزم به پرداخت شهریه نوبت دوم می باشند.