دانشجویان محترم متقاضی اعاده به تحصیل که دارای شرایط زیر می‌باشند فقط تا 25 مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به پرتال دانشجویی درخواست خود را از طریق منوی "درخواست‌های آموزشی، درخواست کمیسیون - اعاده به تحصیل " ثبت کرده و در قسمت توضیحات، شرح کامل مشکل خود را مطرح نمایند و مدارک و مستندات لازم را نیز ضمیمه نمایند.

بدیهی است درخواست‌هاي اعاده به تحصيل دانشجويان بعد ازتاريخ مذكور، براي ادامه تحصيل در نيمسال اول 1402 قابل بررسي نخواهد بود.

1. دانشجویان مقطع کارشناسی دارای 3 نیمسال مشروطی به شرط داشتن حداقل واحد گذرانده 35 واحد و معدل کل 10 به بالا

2. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دارای 2 نیمسال مشروطی به شرط داشتن حداقل معدل کل 13 و تعداد واحد باقی‌مانده حداکثر 12 واحد (بدون احتساب پایان نامه)

تذکر:

1- دانشجویان محترم دوره های روزانه در صورتی که اخراج آموزشی شده و با حکم کمیسیون مجددا به تحصیل بازگردند، ادامه تحصیل ایشان در قالب دوره‌های نوبت دوم خواهد بود و ملزم به پرداخت شهریه نوبت دوم می‌باشند.

2- دانشجویان محترم دوره های نوبت دوم در صورتی که اخراج آموزشی شده و با حکم کمیسیون مجددا به تحصیل بازگردند، ادامه تحصیل ایشان در قالب دوره‌های نوبت دوم با شهریه مصوب سال جاری خواهد بود.