با عنايت به تعدد درخواست هاي دانشجويان محترم در خصوص انتخاب واحد دروس باقيمانده در ترم تابستان به دليل پذيرش در مرحله اول آزمون كارشناسي ارشد (تسهيلات اخذ 8 واحد ترم تابستان و يك درس بصورت پيش ترم)، به اطلاع مي رساند بر اساس تصميم كميسيون موارد خاص دانشگاه، براي آخرين بار دانشجويان متقاضي مي توانند با ارائه كارنامه اوليه درخواست خود را از طريق كميسيون موارد خاص دانشگاه ارائه نمايند. در اين راستا لازم بذكر است كه اخذ دروس عملي بصورت معرفي به استاد امكان پذير نمي باشد. بديهي است در صورت عدم پذيرش نهايي در آزمون كارشناسي ارشد انتخاب واحد آنان نيز حذف خواهد شد. لازم به ذكر است ارايه اين تسهيلات در سنوات آينده امكان پذير نبوده و مطابق شيوه نامه دانشگاه، سقف تعداد واحدهاي انتخابي در تابستان 8 واحد خواهد بود.