بدينوسيله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مي‌رساند، بازه انتخاب واحد برای تمامی مقاطع تحصیلی بدون محدودیت زمانی و سال ورود در روزهای سه شنبه ۲۸ شهريور و چهارشنبه ۲۹ شهريورماه سال جاری تمديد شد.