• .
    .

 

نظر به ضرورت و اهمیت دریافت تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی، به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که هنوز نسبت به ارائه تاییدیه مقطع دیپلم/پیش دانشگاهی خود اقدام ننموده اند، می رساند، با توجه به فراهم نمودن زمینه ثبت کد تاییدیه مقطع قبل به صورت الکترونیکی از طریق مراجعه به پرتال پویای دانشجویی، لازم است تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی ورودی 1401 و ماقبل، جهت ثبت کد تاییدیه مذکور در پرتال دانشجویی از مسیر “ شخصی/ اطلاعات شخصی (پرونده الکترونیک)/ تحصیلی/ کد رهگیری استعلام دیپلم “، حداکثر تا تاریخ 1402/09/10 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول تاییدیه دیپلم/پیش دانشگاهی بعد از این تاریخ، وضعیت تحصیلی این دسته از دانشجویان، به دلیل نقص تاییدیه تحصیلی به وضعیت راکد تغییر خواهد یافت.

 

نحوه دریافت کد رهگیری استعلام دیپلم(تاییدیه تحصیلی) آنلاین آموزش و پرورش