براساس آیین نامه آموزشی، مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری تخصصی 8 نیمسال، دکترای عمومی دامپزشکی(ورودی 95به بعد) 12 نیمسال وکارشناسی ارشد 4 نیمسال می باشد. در صورتی که دانشجو نتواند در مدت مقرر دانش آموخته شود می تواند نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات اقدام نماید .

به اطلاع می رساند دانشجویان محترمی که نیاز به تمدید سنوات برای نیمسال آتی دارند فقط تا دهم بهمن ماه می توانند نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات و سپس پیگیری درخواست تا تایید مرحله آخر و همچنین انجام انتخاب واحد اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع برای درخواست تمدید سنوات و صدور مجوز کمیسیون و یا عدم انتخاب واحد عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود .

تذکر مهم :  در صورتی که دانشجويان مقاطع  كارشناسي و دكتري برای نيمسال سيزدهم به بعد و دانشجويان كارشناسي ارشد برای نيمسال هشتم به بعد نیاز به تمدید سنوات داشته باشند، بایستی درخواست هاي خود را فقط از طريق سامانه سجاد وزارت علوم (سايت امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري) ثبت  نمايند. با توجه به اینکه اعلام نتایج این درخواست ها زمان بر می باشد، دانشجویان موظف می باشند درخواست خود را حداکثر یک ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی ثبت نمایند.

جهت مطالعه راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد وزارت عتف و طریقه ثبت درخواست می توانید به آدرس  https://edu.um.ac.ir ( مدیریت آموزشی دانشگاه ) مراجعه نمایید و منوی سامانه سجاد را مطالعه فرمایید .