• .
    .

 

کلیه دانشجویان پسر مشمول اعم از روزانه، نوبت دوم، آموزش الکترونیکی و یا پردیس دانشگاهی موظف به اتمام تحصیلات و فارغ التحصیل شدن در سنوات تعیین شده برای هر مقطع بر اساس جدول ذیل می باشند:

Slide1

ملاک محاسبه و صدور معافیت تحصیلی جدول زمان‌بندی فوق بوده و در صورت عدم فارغ التحصیلی در سنوات قانونی، دانشجو بایستی درخواست تمدید سنوات  خود را قبل از اتمام سنوات قانونی ثبت و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

متذکر می‌گردد دانشجویان عزیز ضمن توجه به زمان مجاز تحصیل و برنامه‌ریزی برای فراغت از تحصیل در بازه تعیین شده، تلاش خود را معطوف به این مهم نمایند. بدیهی است طرح درخواست دانشجویان در کمیسیون موارد خاص دانشگاه، از نظر نظام وظیفه، حقی را برای دانشجو ایجاد نمی‌نماید و سازمان وظیفه عمومی ناجا بر اساس ضوابط و قوانین خود عمل می‌نماید.

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورت اتمام سنوات قانونی و عدم اقدام در زمان مقرر (3 ماه) جهت اخذ سنوات ارفاقی، براساس قوانین از ادامه تحصیل شما جلوگیری خواهد شد. لازم به ذکر است مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشد.

شرایط اعطای سنوات ارفاقی

 Slide2

tamdidsanavat 

 

 

چنانچه دانشجو در سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نشود، از 90 تا 180 روز اضافه خدمت به وی تعلق گرفته و تا پایان خدمت وظیفه عمومی و یا اخذ معافیت دائم، حق شرکت در مقطع بعدی از وی سلب می‌گردد.

دانشجویان گرامی در صورت تمایل و جهت اطمینان از صدور معافیت تحصیلی و یا وضعیت سنوات خود می‌توانند به کارشناس نظام وظیفه در مدیریت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

کارشناس مربوطه

آقای فرخ پور - تلفن: 05138806650

 

آخرین بازنگری: شهریور 1401