• .
    .

 درخواست خروج از کشور دانشجویان پسر

با توجه به مصوبه سازمان وظیفه عمومی از تاریخ 1396/06/01 دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و قصد خروج از کشور را دارند، با اجرای مراحل ذیل نسبت به صدور و دریافت پاسپورت خود اقدام نمایند.

khoroj 

* دانشجویانی که از قبل دارای پاسپورت هستند (نیاز به انجام مرحله آخر را ندارند) پس از اتمام دیگر مراحل 24 ساعت بعد می‌توانند از کشور خارج شوند.

** اطلاعات در دو سامانه (پورتال دانشجویی و درگاه خدمات الکترونیکی انتظامی) یکسان ثبت شود.

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در این سیستم نیاز به مراجعه به نظام وظیفه نداشته و درخواست از درگاه خدمات الکترونیکی ناجا نهایی می‌شود.

دانشجویانی که پاسپورت ندارند؛ در صورت احراز شرایط صدور، پاسپورت از طریق پست به آدرسی که در هنگام ثبت درخواست خروج از کشور درج نموده اید ارسال می‌گردد.

هنگام مراجعت به کشور و دریافت پیام کوتاه می توانید جهت اخذ وثیقه خود اقدام نمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از ساعت 7 لغایت 9 هر روز اداری به جز پنج شنبه ها با شماره کارشناس اداره آموزش تماس حاصل فرمایید.

کارشناس مربوطه

آقای فرخ پور - تلفن: 05138806650

با تشکر

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین بازنگری: شهریور 1401