• .
  .

 

 • آيا تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومی مجاز است؟

خير، در هيچ يک از مقررات قانون وظيفه عمومی مجوزی جهت ادامه تحصيل هم‌زمان با انجام خدمت دوره ضرورت صادر نشده است؛ لذا ادامه تحصيل کارکنان وظيفه همزمان با انجام خدمت ضرورت تحت هر عنوانی (پيام نور، مجازی و ....) ممنوع می باشد.

 • سنوات ارفاقی چيست؟

در صورتي که دانشجو به هر علت نتواند در سنوات مجاز تحصيل خود را به پايان برساند، در صورت موافقت کميسيون موارد خاص دانشگاه با ادامه تحصيل، می‌تواند تا يکسال از سنوات ارفاقی استقاده کند و از فرجه يک ساله پس از فراغت نيز برخوردار خواهد بود و امکان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر را خواهد داشت.

 • فرجه بعد از اتمام تحصيل در هر يک از مقاطع تحصيلی چگونه است؟

مشمولان وظيفه عمومی که ضمن برخوداری از معافيت تحصيلی فارغ التحصيل می‌شود بايستی طی يک سال از تاريخ فراغت از تحصيل جهت تحصیل در مقطع بالاتر یا رسيدگی به وضعيت مشمولیت، خود را به سازمان وظيفه عمومی معرفی کنند.

 • برای اخذ معافيت کفالت و موارد خاص چگونه بايد اقدام کرد؟

دانشجويانی که مشمول معافيت‌های کفالت و موارد خاص می‌شوند می‌توانند با اخذ معرفی نامه از اداره پذيرش همراه با ديگر مدارک به دفاتر پليس +١٠ مراجعه کنند.

 • فرجه زمانی برای دانشجويان اخراجی و انصرافی برای معرفی به نظام وظيفه چند ماه است؟

١٢ ماه (يکسال)

 • آيا تحصيل همزمان در دو رشته و يا دو دانشگاه امکان پذير است ؟

تحصيل همزمان دانشجو در دو رشته و يا دو دانشگاه برخلاف مقررات بوده و سبب لغو معافيت تحصيلی خواهد شد. دانشجويان دو رشته‌ای که از طريق دفتر استعداد درخشان معرفی مي‌شوند از اين قانون مستثنی هستند.

 • مصاديق و موضوعات مجوز خروج از کشور چيست؟
 • شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع علمی
 • شرکت در دوره‌های آموزشی و کارآموزی
 • شرکت در مسابقات و جشنواره‌های دانشجويی
 • گردشگری
 • اخذ ويزای تحصيلی
 • شرکت در امتحانات پذيرش دانشجو
 • مجوز خروج از کشور تا چه زمانی صادر می‌شود؟

صدور مجوز خروج از کشور برای دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی تا تاريخ فارغ التحصيلی امکان پذير است و پس از آن هيچ گونه مجوز خروج از طرف دانشگاه صادر نمی‌شود.

 • پس از فراغت از تحصيل در صورت تمايل به ادامه تحصيل چگونه می‌توان برای خروج از کشور اقدام کرد؟

پس از فراغت از تحصيل در صورت داشتن پذيرش از دانشگاه‌های خارجی در صورت انجام کارهای فارغ التحصيلی و دريافت نامه نظام وظيفه می‌توان از طريق مراجعه به سامانه وزارت علوم و اخذ مجوز خروج برای تحصيل در خارج از کشور اقدام کرد.

 • در صورت داشتن مرخصی تحصيلی آيا مجوز خروج از کشور صادر می شود؟

چنانچه دانشگاه براساس مقررات آموزشی با تقاضای مرخصی تحصيلی دانشجو موافقت نمايد معرفی دانشجو به سازمان وظيفه عمومی ناجا برای خروج از کشور در محدوده مرخصی بلامانع است.

 • تاريخ اتمام معافيت تحصيلی دانشجويان مشمول چيست؟

در کليه مقاطع تحصيلی تاريخ اتمام معافيت تحصيلی، درصورت عدم تمدید سنوات،  معادل تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو است.

فرجه يکساله پس از فراغت از تحصيل براساس تاريخ‌های ذکر شده بالا محاسبه می‌شود .

 • حداکثر مدت زمان خروج از کشور در سه مقطع تحصيلی چقدر است؟
 • در مقطع کارشناسی: حداکثر يک ماه
 • در مقطع دکتری: يک سال جهت انجام امور پایان نامه و رساله

 

آخرین بازنگری: شهریور 1401